Nacha'zíte se zde: Historie

Stará solná stezka

Navštívíme-li dnes některý dostatečně a řádně zrestaurovaný středověký hrad, objevíme často pěkně zdobenou dřevěnou skříňku na stěně u hlavního ohniště kuchyně. V ní kdysi v suchu a bezpečí uchovávali sůl.  

Pro nás haléřová položka, avšak ve středověku to bylo zboží největšího významu a obrovské hodnoty. Nenadarmo se sůl zvala též "bílým zlatem".

Aby bylo možné zásobit touto vzácnou surovinou celou rozlehlou zemi, bylo třeba ji dopravovat často na velmi velké vzdálenosti. Města, která se podél "solných cest" podílela na obchodě se solí, bohatla a nabývala na moci a významu. Na mnohých z nich to můžeme poznat dodnes.

Před tisíci lety byly proto důležité obchodní cesty nazývány solnými. Dodnes se s tímto označením setkáme například u názvů ulic a také označení historických cest.

psát komentář