Nacha'zíte se zde: Historie / O soli

Salzstrassen-wiki
Salzstrassen-wiki
Deutsches Salzmuseum
Deutsches Salzmuseum
Salz bei den Abrafaxen und den Digedags
Salz bei den Abrafaxen und den Digedags
Salinemuseum Halle
Salinemuseum Halle

Význam soli ve středověku

Jistě i my si dnes soli vážíme, avšak význam "bílého zlata" daleko převyšoval jeho dnešní využití. Vedle toho, že "sůl v polévce" se jako univerzální koření dostala i do pořekadel, byla především základním a nenahraditelným konzervačním prostředkem.  V době, kdy nebylo možné uchovat potraviny čerstvé chlazením, nebylo zejména u masa a ryb jiné cesty, než je nasolit a chránit tak zejména v letních měsících před zkažením.  

Obecně byly jen tři možnosti získávání soli - z mořské vody, dolováním a zpracováním přesycených roztoků ve speciálních solivarech. 

Protože gologické podmínky na mnoha místech neumožňovaly přístup k soli, byl tento drahocenný minerál ve středověku dopravován na obrovské vzdálenosti jako jeden nejdůležitějších druhů zboží .